Hľadáte spoľahlivého partnera? Vami zvolenú technológiu obslúžime podľa VAŠICH POTRIEB. 

Kamerové systémy CCTV

Integrujeme smart CCTV technológie svetových výrobcov. Zabezpečíme návrh systému, funkčné skúšky, predvedenie technológie. Vybudujeme energetickú a dátovú infraštruktúru pre potreby prevádzky celkového systému. Parametrizujeme smart technológie – rozpoznávanie EČV, vyhodnotenie dopravy, pohyb osôb.

Systém sestra pacient

Kvalitná zdravotná starostlivosť prostredníctvom systému, ktorý je aplikovaný medzi  sestrou a  pacientom.  Systém sestra pacient zabezpečí včasný zásah zdravotnej sestry pri zhoršení stavu pacienta prípadne potreby poskytnutia pomoci pri úkonoch, ktoré pacient bez pomoci nemôže vykonať.

Alarmy elektronických zabezpečovacích systémov

Alarmy ERZ

Elektronické zabezpečovacie systémy chránia našich zákazníkov pred neželanými návštevami.

UPS systémy

Zabezpečte si plynulý chod podniku aj vďaka zdrojom neprerušeného napájania.  Za pomoci alternatívneho zdroja napíjania sa už nemusíte obávať, že stratíte dáta pri výpadku elektrickej energie.

Elektronická požiarna signalizácia EPS

Elektronická požiarna signalizácia EPS

Ochráni Vás pred požiarom vďaka včasnej lokalizácii dymu. Zabezpečíme Vám od prípravy projektu, rozpočet, montáž až po súčinnosť pri kolaudačnom jednaní formou SMS a za pomoci sirén.

Hlasová signalizácia požiaru HSP

Hlasová signalizácia požiaru HSP

Vďaka inštalácii hlasovej signalizácie požiaru, dokážete včas zabrániť požiaru. 

 • Hotline hlásenie porúch a poradenstvo Hotline hlásenie porúch
 • Projekčná činnosť a dokumentácia skutkového stavu Projekčná činnosť a dokumentácia skutkového stavu
 • Odborná montáž certifikovaným personálom Odborná montáž certifikovaným personálom
 • Odborná prehliadka revíznym technikom §24 Odborná prehliadka a skúšky revíznym technikom §24
 • Technická podpora vziadelným prístupom Technická podpora vziadleným prístupom
 • Záručný a pozáručný servis Záručný a pozáručný servis, technická obnova systému
 • V komplexnosti našich služieb ponúkame V komplexnosti našich služieb ponúkame

Našim cieľom je poskytovať kvalitné služby zákazníkom nielen počas inštalácie zariadení ale aj po nich. Pomáhame našim zákazníkom vyriešiť nielen hlásené poruchy vzdialeným pripojením ale aj poradenstvo v oblasti elektronickej ochrany objektov.

Kontaktujte nás v začiatkoch Vášho zámeru. Včasnou prípravou dokážeme znížiť Vaše náklady. Zabezpečíme Vám komplexné služby nielen po praktickej ale aj po technickej stránke vypracovaním potrebných dokumentov a projekčnej činnosti. Po zrealizovaní objednaného diela je zákazníkovi vypracovaná dokumentácia skutkového stavu, návod na použitie spolu so školiacim materiálom, smernica pre užívanie systému.  Kontaktujte nás ešte dnes.

Naši zamestnanci sú odborne kvalifikovaní a odborne certifikovaní výrobcami integrovaných technológií.

Sme certifikovaní:

ISO 9001:2015 - systém manažérstva kvality

ISO 27001:2013  - systém manažérstva informačnej bezpečnosti

ISO 37001:2016 - systém manažérstva proti korupcií

ISO 45001:2018 - systém manažérstva BOZP

ISO 14001:2015 - systém environmentálneho manažérstva

15-ročnými skúsenosťami v tomto odvetví sme nadobudli potrebnú kvalifikáciu.  Zabezpečenie legislatívnych náležitostí pri uvedení diela do prevádzky kolaudačného alebo iného certifikačného procesu.

Okamžitú reakciu na Vaše požiadavky zabezpečí vyšší servisný technik vďaka Vašej súčinnosti na diaľku.  Ponúkame inovácie, ktoré Vám zjednoduchšia život.

Poskytujeme služby servisnej zmluvy v zmysle zákonnej povinnosti prevádzkovateľa  a dodržania pravidelných kontrol v zmysle smernice ISO certifikácie zákazníka. Sme stálym partnerov našich zákazníkov pre správu a údržbu technológii.

 • Slaboprúdové a silnoprúdové rozvody
 • Optické siete, digitálne rádiové siete a televízne rozvody
 • Dochádzkové, prístupové systémy, audio a videovrátniky
 • Osvetľovacie a ozvučovacie systémy
 • Výroba rozvádzačov
 • Domáca automatizácia, regulácia vykurovania
 • Bezpečnostné dvere Sherlock
 • Turnikety, parkovacie a logistické systémy
 • Kapacitné skúšky batérií záložných zdrojov

Názov spoločnosti: STOP LUP, s.r.o.
Sídlo: V. Spanyola 1729/23, 010 01 Žilina 
IČO: 45724351
DIČ: 2023108483
IČ DPH: SK2023108483  
Tel. kontakt:+421 41 763 0410 
Hlásenie technických porúch: helpdesk@stoplup.sk
Email: obchod@stoplup.sk 
Výpis z obchodného registra: https://orsr.sk/vypis.asp?ID=189718&SID=5&P=1https://www.orsr.sk/vypis.aspID=189718&SID=5&P=0

Otváracie hodiny: 
PO: 8:00-16:00 
UT: 8:00-16:00 
ST: 8:00-16:00
ŠT: 8:00-16:00
PIA: 8:00-16:00
SO-NE: zatvorené